Grafický dizajn
Posted by        Grafický dizajn     0 Comments      views (1414)
Navrhli sme, nakreslili a vytlacili tento krásny ponukový list pre spoločnosť Kvetinová Pohotovosť. Taktiež sme spracovali všetky vizuáli pre sociálne siete.